POZEMOK NA PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE V DUNAJSKEJ STREDE V BLÍZKOSTI CENTRA MESTA, PLOCHA POZEMKU 4903 M2.

Dunajská, Dunajská Streda, Slovensko

Chateaureality ponúka  Vám na predaj pozemky - priemyselný pozemok v Dunajskej Strede v priemyselnej zóne na Drevárskej ulici. Plocha: pozemku 4903m2. Rovinatý pozemok. Asfaltová prístupová cesta. Na pozemku sa nachádza elektrická prípojka. V blízkosti pozemku sa nachádza vodovod, plynová prípojka.

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria /intravilán/.

Funkčné využitie územia podľa ÚPN mesta Dunajská Streda:

POLYFUNKČNÉ ÚZEMIE VÝROBY A SLUŽIEB

GRAFICKÝ KÓD : PVS

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie regulačného bloku slúži predovšetkým na umiestňovanie zariadení výrobných,
servisných a opravárenských služieb a výrobných služieb, vrátane skladov, skladovacích
plôch veľkoobchodu a distribúcie vhodne prepojených na dopravnú sieť, podstatne
neobťažujúcich okolie. S touto funkciou sa ráta ako s dominantnou pri rozvoji nových plôch a
reštrukturalizácii existujúcich plôch s charakteristikou výroby.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

Prevládajúce
 plochy a zariadenia priemyselnej výroby a logistických zariadení.
 sklady, skladovacie plochy, areály výrobných, servisných a opravárenských
služieb, veľkoobchodu a logistiky.

Vhodné
 budovy pre obchod a služby
 robotnícke ubytovne
 budovy pre administratívu, správu a na riadenie
 stolárske dielne, sklenárske dielne, dielne iného charakteru, výroba, veľkosklady,
skladovanie a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby), stavebného materiálu,
predajne vzorkové predajne dlažieb a parkiet, zberné suroviny, predajne nábytku,
kamenárske dielne, chovné stanice a pod.
 všetky druhy autoslužieb (pneuservisy, autolakovne, umyvárne áut, čistenie
interiérov áut, opravovne, servisy, autobazáre, autopožičovne, klampiarske dielne
a iné),
 zariadenia vedecko-výskumné a iné zariadenia podporujúce technologický
transfer,
 parkoviská a garáže,
 príslušné pešie, cyklistické a cestné komunikácie a plochy trás a zastávok MHD
 čerpacie stanice pohonných hmôt
 nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia územia
 parkovo upravená líniová a plošná zeleň a sprievodná zeleň zariadení a zeleň s hlukoizolačným charakterom.

V prípade informácií ma neváhajte kontaktovať :PhDr.Chrenko Edit, majiteľka realitnej kancelárie.

Zabezpečíme všetko potrebné vrátane profesionálneho právneho a hypotekárneho poradenstva až po odovzdanie nehnuteľnosti.

Ak máte záujem o obhliadku, prípadne potrebujete viac informácii, nájdete

Podrobnosti o nehnuteľnosti:

ID nehnuteľnosti: 1R-07047
Typ nehnuteľnosti: Pozemky
Stav nehnuteľnosti: Predaj

Ďalšie detaily:

POZEMOK NA PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE V DUNAJSKEJ STREDE V BLÍZKOSTI CENTRA MESTA, PLOCHA POZEMKU 4903 M2.:

Adresa nehnuteľnosti:

Supermarket
Restaurant
Dunajská, Dunajská Streda, Slovensko

Recenzia pre POZEMOK NA PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE V DUNAJSKEJ STREDE V BLÍZKOSTI CENTRA MESTA, PLOCHA POZEMKU 4903 M2.

Avatar
Celkové hodnotenie:
Quality of Property
Location of Property
Neighborhood
Features
Floor Plans
Obsah prehľadu:
Prihlásiť sa a napísať recenziu